esys.ir »

برد برد آرم arm

esys.ir/ 0 0 0
  1 / 1
 1. VM ILUM2440 Linux

  VM ILUM2440 Linux

  0 تومان
  c تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  VM ILUM2440 Linux

    

  VM ها پلتفرم های آماده ای هستند برای توسعه و سفارشی سازی محصولات.

  esys-VM-ILUM2440-Linux محصولی از پردازش سبز هونام است که قابلیت سفارشی سازی Bootloader (Uboot), Kernel, RootFS و همینطور برنامه نویسی در محیط آماده ی QT Creator برای ILUM2440 را فراهم می آورد.

  برای استفاده از این محصول کافی است برنامه ی VM-ware workstaiton را نصب نموده و این مجموعه را اجرا نمایید.

 2. VM ILUM2440 WinCE

  VM ILUM2440 WinCE

  0 تومان
  c تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  VM ILUM2440 WinCE

    

  VM ها پلتفرم های آماده ای هستند برای توسعه و سفارشی سازی محصولات.

  esys-VM-ILUM2440-WinCE محصولی از پردازش سبز هونام است که قابلیت سفارشی سازی EBoot, StepLdr و NK و همینطور برنامه نویسی در محیط آماده ی Visual Studio 2005 برای ILUM2440 را فراهم می آورد.

  برای استفاده از این محصول کافی است برنامه ی VM-ware workstaiton را نصب نموده و این مجموعه را اجرا نمایید.

 3. VM NANO4391 WinCE

  VM NANO4391 WinCE

  0 تومان
  c تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  VM NANO4391 WinCE

    

  VM ها پلتفرم های آماده ای هستند برای توسعه و سفارشی سازی محصولات.

  esys-VM-NANO4391-WinCE محصولی از پردازش سبز هونام است که قابلیت سفارشی سازی EBoot, StepLdr و NK و همینطور برنامه نویسی در محیط آماده ی Visual Studio 2005 برای NANO4391 را فراهم می آورد.

  برای استفاده از این محصول کافی است برنامه ی VM-ware workstaiton را نصب نموده و این مجموعه را اجرا نمایید.

 4. VM ILUM6410 WinCE

  VM ILUM6410 WinCE

  0 تومان
  c تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  VM ILUM6410 WinCE

    

  VM ها پلتفرم های آماده ای هستند برای توسعه و سفارشی سازی محصولات.

  esys-VM-ILUM6410-WinCE محصولی از پردازش سبز هونام است که قابلیت سفارشی سازی EBoot, StepLdr و NK و همینطور برنامه نویسی در محیط آماده ی Visual Studio 2005 برای ILUM6410 را فراهم می آورد.

  برای استفاده از این محصول کافی است برنامه ی VM-ware workstaiton را نصب نموده و این مجموعه را اجرا نمایید.

  1 / 1